Kotwienie i montaż

Xtreme Grip Epoxy

Dwuskładnikowa kotwa chemiczna na bazie żywicy epoksydowej bez styrenu, do wysokowytrzymałych mocowań konstrukcyjnych.
Émissions dans l’air intérieur A+

Dwuskładnikowa kotwa chemiczna na bazie żywicy epoksydowej bez styrenu, do wysokowytrzymałych mocowań konstrukcyjnych, do kotwień w elementach betonowych w strefach ściskania (opcja 7) i rozciągania (opcja 1) pełnej cegle, murach kamiennych i drewnie. Można  stosować w mokrych podłożach, nawet  pod wodą ( czas wiązania nie ulega wydłużeniu). Posiada certyfikat  do zastosowań w strefach  sejsmicznych C2. Dzięki optymalnym czasom  wiązania  można wykonywać mocowania konstrukcyjne ( o długości nawet powyżej 1m). Mocowania z wykorzystaniem prętów gwintowanych i zbrojeniowych- żebrowanych. Posiada certyfikat  niskiej emisji LZO A+.

Kod Two-Component Pakowanie Opakowanie Paleta Kod paskowy
8053 dwu komponentowa kartusz 12x265 ml 72 karton 8030334080531
8054 dwu komponentowa kartusz 12x470 ml 39 karton 8030334080548