Renowacja i osuszanie zawilgoconych murów

Główną przyczyną degradacji tynków i murów jest w większości przypadków działanie wody i jej podciąganie kapilarne. Może to prowadzić do pojawienia się: wykwitów solnych, zagrzybienia ściany, niszczenia i odspajania się farb oraz degradacji tynku. Torggler opracował produkty o bardzo wysokiej skuteczności, aby rozwiązać problemy z wilgocią i zapewnić długoterminową trwałość powierzchni.

Ekor 60R-IC

Krem iniekcyjny do odtwarzania iniekcji poziomej.

Ekor 60R

Płyn do iniekcji do stosowania w typowych mineralnych podłożach budowlanych.

Multifinish

Cementowa zaprawa szpachlowa do naprawy i wygładzania podłoży mineralnych, wzmocniona włóknami, tiksotropowa, o grubości stosowania do 10 mm, biała
EC1plus_(I)_black_ CMCIR_EN1504-2

EKOR 44R

Renowacyjna zaprawa tynkarska do tynkowania zawilgoconych murów: ręczna EKOR 44R i maszynowa EKOR 44RM. Składnik systemu EKOR RENOWACYJNY- naprawa starych zawilgoconych i zasolonych murów.

Ekor 41R

Renowacyjna gładź tynkarska (biała) do szpachlowania tynków paroprzepuszczalnych i renowacyjnych.