Renowacja i osuszanie zawilgoconych murów

Główną przyczyną degradacji tynków i murów jest w większości przypadków działanie wody i jej podciąganie kapilarne. Może to prowadzić do pojawienia się: wykwitów solnych, zagrzybienia ściany, niszczenia i odspajania się farb oraz degradacji tynku. Torggler opracował produkty o bardzo wysokiej skuteczności, aby rozwiązać problemy z wilgocią i zapewnić długoterminową trwałość powierzchni.

Multifinish

Cementowa zaprawa szpachlowa do naprawy i wygładzania podłoży mineralnych, wzmocniona włóknami, tiksotropowa, o grubości stosowania do 10 mm, biała
EC1plus_(I)_black_CMCIR_EN1504-2

Ekor 41 R

Renowacyjna gładź tynkarska biała do szpachlowania tynków paroprzepuszczalnych i renowacyjnych