Wykonanie zszycia pękniętych posadzek

1.) Pierwszą czynnością jeszcze przed  dokonaniem zszycia jest ocena podłoża. Powinno ono być suche, czyste, wolne od substancji zmniejszających przyczepność.

 

2.)  Za  pomocą  szlifierki  kątowej  z  tarczą  diamentową  nacinamy  pęknięcia  do  bezpiecznej głębokości (zależne od instalacji w podłodze). Następnie robimy poprzeczne nacięcia w odstępach 20-40cm. Za pomocą odkurzacza i sprężonego ciśnienia usuwamy wszelki pył ze szczelin powstałych przy nacinaniu.

 

3.) Po oczyszczeniu szczelin przystępujemy do zszycia posadzki za pomocą dwuskładnikowego kleju epoksydowego  o  nazwie  „EPOX RIPRESA”.  Charakteryzuje  się  on  doskonałymi  parametrami wytrzymałościowymi  oraz  posiada  odpowiednie  własności  tiksotropowe  czyniąc  go  idealnym materiałem do zszywania pęknięć.

 

4.) Przy szerszych szczelinach po pierwszej aplikacji możemy dodać kruszywo 0,5-2mm w proporcjach 1:1 w stosunku do wagi kleju. Mieszamy oba składniki A i B a następnie dodajemy kruszywo i ponownie mieszamy.

 

5.) Za pomocą szpachelki możemy profilować powierzchnię a dzięki zawartości piasku powierzchnia staje się bardziej szorstka. Na takie podłoże możemy stosować różne rodzaje klejów min: kleje epoksydowe np. EKOR 24 EP-G lub  cementowe  o  zwiększonej przyczepności typu C2 np. EKOR 12, EKOR 14 itp.

 

Zgierz 21.02.2014r K.D.