Wykonanie tynków renowacyjnych

 

 

                      1.) Renowacja zawilgoconych i zasolonych murów polega na zabezpieczeniu ich przed dalszą destrukcją,
spowodowaną zalegającą wilgocią i solami, które najwcześniej krystalizują się na powierzchni tynku.
W przypadku kiedy mamy do czynienie ze zjawiskami widocznymi na zdjęciu poniżej powinniśmy przystąpić do analizy
występowania takich anomalii. Jeśli poziom zasolenia i zawilgocenia występujący w murze jest niski bądź średni
możemy przystąpić do wykonania tynków renowacyjnych opartych na linii produktów EKOR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki do wysokości 60-80cm powyżej widocznych śladów
zasolenia i zawilgocenia. Należy racjonalnie ocenić czy bardziej efektywne nie okazałoby się skucie całej powierzchni
tynku np.do wysokości stropu. Po skuciu należy ręcznie lub mechanicznie oczyścić powierzchnię usuwając resztki
tynku, soli oraz innych fragmentów muru mogących pogorszyć przyczepność dalszych warstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.) Przy pomocy płynnego preparatu ANTOL RISAN ANTISALE tworzymy tymczasową barierę przeciw wszystkim rodzajom soli, które wytwarzają w budynkach wykwity i są przenoszone kapilarnie przez wnikającą wodę. Zapobiega on przedostawaniu się roztworów soli do warstw świeżego tynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.) Za pomocą spryskiwacza nanosimy preparat na całą powierzchnię ściany, starając się kierować strumieniem od góry do dołu aż do nasycenia bez tworzenia efektu „spływu”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.) Kolejną czynnością, którą wykonamy po ok.24 godzinach od wykonania blokady solnej jest wykonanie OBRZUTKI TYNKARSKIEJ zarobionej wodną dyspersją NEOPLAST LATEX. Domieszka stosowana razem z obrzutką powoduje min. zwiększenie przyczepności do warstw starego muru oraz zwiększa odporność na działanie soli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.) Obrzutka ta powinna być nałożona „ażurowo” na ścianę równomiernie i pokrywać około 50% powierzchni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.) Chcąc zmierzyć objętość świeżego tynku możemy zrobić to przy pomocy cylindra miarowego. Gęstość świeżej zaprawy powinna się wahać w granicach 1.55-1.4kg/dm3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.) Zawartość powietrza badamy za pomocą porozymetru. Dla tynków (wg UNI EN 1015-7) zawartość powietrza powinna być od 20 do 32% wymaganie dla tynku WTA >25%.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.) Na twardniejącą, ale jeszcze nie związaną obrzutkę nałożyć ręcznie kielnią warstwę tynku renowacyjnego EKOR 44R o grubości około 2cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.) Za pomocą listwy, pacy lub łaty np. typu H ściągamy nadmiar zaprawy z powierzchni ściany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.) Tynk wykańczamy wyrównując łatą tynkarską unikając zacierania i gładzenia, tak aby nie zamykać powierzchni porów tynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.) Tak wykonany tynk powinien mieć grubość około 2cm. Odpowiednia grubość ma na celu długoletnią ochronę budynku przed wpływem wysoleń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.) Po upływie kilku dni od wykonania tynku EKOR 44R możemy przystąpić do wykończenia powierzchni ściany zaprawą EKOR 41R lub ARS FINISIMO drobnoziarnistą zaprawą na bazie wapna (wewnątrz). Należy nakładać jak najcieńsze warstwy wykończeniowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.) W przypadku stosowania gładzi szpachlowej EKOR 41R pamiętać należy o zwilżeniu podłoża wodą.

 

 

 

 

 

 

 

 

15.) Tynk z zaprawy EKOR 44R może być malowany tylko farbami o właściwościach paroprzepuszczalnych, np. silikonową – EKOR 86R lub farbą silikatową – EKOR 84. Tynk można malować także farbami na bazie wapna lub cementu. Powierzchnię elewacji i fasad nie zabezpieczanych farbami zalecamy impregnować produktem PROMURAL SILICON

 

Zgierz 06.12.2013r. K.D.