POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ TORGGLER POLSKA
ZGODNIE Z ART. 13 RODO 2016/679

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji o przetwarzaniu, celach, sposobach i ogólnie o zarządzaniu danymi zbieranymi za pośrednictwem serwisu. Polityka dotyczy wyłącznie tej strony internetowej, w związku z czym wyklucza dalsze strony, do których można przejść za pośrednictwem linków.

Mając to na uwadze, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 oraz Postanowienia o Gwarancji Prywatności nr 1. 229 z dnia 8 maja 2014 roku informujemy, co następuje.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane przetwarzane za pośrednictwem serwisu są danymi osobowymi o powszechnym charakterze (np. e-mail, dane osobowe itp.) i ogólnie wszystkimi danymi, które są niezbędne do realizacji usługi, a także do postępuj zgodnie z otrzymanymi prośbami. W żadnym wypadku nasza struktura nie będzie przetwarzać danych o szczególnym charakterze określonym w art. bez uprzedniej zgody. 9 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679 (np. stan zdrowia, poglądy polityczne, orientacje seksualne itp.) lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub przestępstw, art. 10 tego samego rozporządzenia europejskiego.

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych jest:
Torggler Polska Sp. Z o.o., ul. Sadowa 6, 95 – 100 Zgierz, NIP 732 17 34 933.
Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail biuro@torggler.com lub telefonicznie pod numerem 42 717 27 37.

 

CEL I SPOSOBY PRZETWARZANIA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych będzie miało na celu udzielenie odpowiedzi na otrzymane zapytania, a także kontynuację ewentualnej subskrypcji newslettera lub realizację procedury rekrutacyjnej. Informacje te mają na celu poinformowanie użytkowników o przetwarzaniu danych w związku z realizacją prawa dostępu. Podane dane będą przetwarzane także w celach prawnych, podatkowych, rachunkowych oraz w celu umożliwienia zarządzania relacjami handlowymi pomiędzy stronami. W tym celu podanie danych należy rozumieć jako obowiązkowe, a ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji wskazanych wskazań.

Za Twoją zgodą dane mogą być również wykorzystywane w celu informowania Cię o naszych działaniach promocyjnych i marketingowych. W takim wypadku podanie danych jest dobrowolne, a odmowa ich podania nie będzie wiązać się z żadnymi konsekwencjami. w każdym przypadku Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych. W zakresie zarządzania plikami cookies zapoznaj się z poniższymi punktami. Gromadzone dane będą przetwarzane przy użyciu metod papierowych i narzędzi elektronicznych, skonfigurowanych w sposób gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa samych danych.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powierzonej usługi lub zadania, a także w związku z innym obowiązkiem konserwatorskim przewidzianym przepisami prawa.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Dane nie będą w żaden sposób rozpowszechniane, w przypadku gdy rozpowszechnianie oznacza podanie ich do wiadomości nieokreślonym podmiotom w jakikolwiek sposób. Dane mogą być także przekazywane określonym podmiotom takim jak:

 • wewnętrzni przedstawiciele struktury, aby móc przeprowadzać operacje przetwarzania
 • doradcy podatkowi, doradcy ds. zatrudnienia, instytucje kredytowe, spedytorzy świadczący usługi dodatkowe w stosunku do usług świadczonych przez Administratora
 • inne strony zewnętrzne zidentyfikowane jako partnerzy i specjalnie wyznaczone jako administratorzy danych

Z uwagi na udział tych podmiotów w działalności Administratora w zakresie świadczenia usługi, podanie danych jest obowiązkowe. Brak komunikacji w rzeczywistości uniemożliwiłby wykonanie uzgodnionego zadania lub usługi.

Dane zbierane za pośrednictwem serwisu nie będą w żaden sposób przekazywane ani przekazywane państwom trzecim spoza Unii Europejskiej.

Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji:

Informujemy, że Twoje dane nie są uwzględniane w zautomatyzowanych procesach decyzyjnych

 

DANE POZYSKANE POPRZEZ NAWIGACJĘ

Podczas nawigacji strona internetowa zdobywa informacje niezbędne do umożliwienia prawidłowego i bezpiecznego przeglądania, na przykład adresy IP, adresy MAC, nazwy domen komputerów, z których korzystają użytkownicy łączący się z witryną oraz wszelkie inne informacje techniczne związane z korzystaniem z Internetu protokoły komunikacyjne. Dane te nie są kojarzone z Użytkownikami możliwymi do bezpośredniej identyfikacji i wykorzystywane są wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z serwisu oraz weryfikacji jego prawidłowego funkcjonowania, jedynie przez czas niezbędny do przeprowadzenia takich operacji.

 

INFORMACJE O CIASTECZKACH

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego korzystania ze strony internetowej oraz poprawy komfortu użytkowania. Niniejsza Polityka zawiera informacje na temat rodzajów używanych plików cookie, celów i sposobów korzystania z tej witryny internetowej.

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Postanowienie dotyczące plików cookies d.d. 8 maja 2014 r. definiuje pliki cookie jako „małe ciągi tekstowe, które strony odwiedzane przez użytkownika wysyłają do jego terminala (zwykle do przeglądarki), gdzie są przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn przy kolejnej wizycie tego samego użytkownika. Podczas przeglądania witryny użytkownik może także otrzymywać na swoje urządzenie pliki cookies, wysyłane z różnych witryn lub serwerów internetowych (tzw. „strony trzecie”), na których mogą znajdować się niektóre elementy (takie jak np. obrazy, mapy, dźwięki, konkretne linki do stron innych domen) obecne w witrynie odwiedzanej przez użytkownika”.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak uwierzytelnianie komputera, przechowywanie informacji dotyczących konfiguracji maszyn uzyskujących dostęp do serwera, ulubionych stron internetowych itp. . Poniżej przedstawiono różne rodzaje udostępnianych plików cookie.

Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

 1. Komfort korzystania ze strony: Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na komfort korzystania ze strony internetowej.
 2. Personalizacja treści: Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej atrakcyjna i użyteczna.
 3. Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.
 4. Logowanie: Ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami strony bez konieczności ponownego logowania.
 5. Utrzymanie sesji: Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
 6. Optymalizacja wydajności: Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
 7. Reklamy: Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej inwazyjne i bardziej adekwatne.
 8. Integracja z mediami społecznościowymi: Ciasteczka pozwalają na integrację z serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich jak komentowanie czy polubienia.

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES

Techniczne pliki cookies: Techniczne pliki cookie to te pliki cookie, które są niezbędne do przeglądania i mogą mieć charakter tymczasowy (przechowywane tylko na czas przeglądania, po zamknięciu przeglądarki te pliki cookie zostaną usunięte) lub trwałe (przechowywane przez dłuższy okres i będą nie zostaną usunięte po zakończeniu przeglądania). Te pliki cookie, właśnie ze względu na swoje właściwości techniczne, nie wymagają wcześniejszej zgody użytkowników.

Profilujące pliki cookies: służą do rozpoznawania preferencji użytkownika i na podstawie tych preferencji przystępują do wysyłania komunikatów reklamowych lub ofert handlowych. Z tego powodu wymagają uprzedniej zgody użytkownika na ich instalację.

Analityczne pliki cookies: są to pliki cookies służące do monitorowania odwiedzin i korzystania ze strony internetowej na poziomie statystycznym. Jedną z głównych usług, z których korzystają strony internetowe, jest usługa świadczona przez firmę Google Inc. zwana „Google Analytics”, za pośrednictwem której możliwe jest pozyskiwanie danych statystycznych dotyczących nawigacji na stronie internetowej. Ten rodzaj plików cookie jest uważany za taki sam, jak pliki cookie profilujące, chyba że adres IP jest całkowicie lub częściowo anonimowy, co eliminuje udostępnianie informacji firmie Google (w tym przypadku są to pliki cookie techniczne).

Opisane powyżej typy plików cookie można podzielić na pliki cookie „własne”, przetwarzane i zarządzane bezpośrednio przez właściciela witryny internetowej, lub pliki cookie „stron trzecich”, przetwarzane i zarządzane przez strony trzecie inne niż właściciel (pomyśl np. Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ itp.).

 

BANNER PRZY PIERWSZYM ZALOGOWANIU

Baner obecny przy pierwszym wejściu, znajdujący się na stronie głównej, zawiera zbiorczą informację o sposobie zarządzania plikami cookies w serwisie, odwołując się do pełnej polityki prywatności.

Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies, w tym na profilowanie, poprzez przycisk „OK” znajdujący się na Banerze. Dane te związane z wyborem użytkownika w zakresie zarządzania plikami cookie są przechowywane za pomocą technicznego pliku cookie przez okres 4 miesięcy.