Renowacja betonu i żelbetu

Colabile

Upłynniona, wysokowytrzymała (do 70MPa), grubowarstwowa zaprawa naprawcza do rekonstrukcji betonu w szalunkach.
R4PCC_EN1504-3

Strutturale

Wysokowytrzymała (do 70MPa), grubowarstwowa zaprawa naprawcza do rekonstrukcji i wzmacniania konstrukcji z betonu i żelbetu warstwą o grubości 2-8 cm.
R4CC_EN1504-3

Monorasante

Cienkowarstwowa szpachlówka naprawcza do wygładzania mas naprawczych i betonu w warstwie grubości 2-3 mm .
R1PCC_EN1504-3

Restauro Smart

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza do rekonstrukcji betonu i żelbetu warstwą o grubości 10 ÷ 40 mm.
R2PCC_EN1504-3

Restauro

Grubowarstwowa zaprawa naprawcza (w systemie RESTAURO) do rekonstrukcji betonu i żelbetu warstwą o grubości 10 ÷ 80 mm.
R2PCC_EN1504-3

Rinnova

Szybkowiążąca , gotowa tiksotropowa zaprawa PCC do wyrównywania i napraw betonu warstwą o grubości do 40mm.
CMCIR_EN1504-2R2PCC_EN1504-3

Ferri 1K

Preparat antykorozyjny do zabezpieczania zbrojenia.