Uszczelniacze

Acryl 15 Fast

PROFESSIONAL

Uszczelniacz akrylowy do wypełniania szczelin przenoszący odkształcenia do 15% (o przyspieszonym wiązaniu).
F-EXT_INT

Do elastycznego uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, kaset żaluzji, uszczelniania rys w złączach elementów prefabrykowanych, przejść przewodów instalacyjnych przez przegrody, złącz płyt gipsowo-kartonowych itp. Produkt wyschnięty pozwala się malować. Nie stosować w przypadku ciągłego kontaktu z wodą.

Kod Kod paskowy
6340 8030334063404
6338 8030334063381