Kleje do płytek i fugi

Tile Primer 61

Skoncentrowany grunt głęboko penetrujący.

Tile Primer 61 to preparat gruntujący na bazie żywic akrylowych drobno i średnio cząsteczkowych. Zwiększa przyczepność, siłę wiązania i tworzy barierę ochronną dla płyt g-k, podłoży gipsowych, anhydrytowych i cementowych i pochodnych. Może być stosowany nierozcieńczony lub rozcieńczony wodą, nawet w proporcji 1:6. W jednej lub kilku warstwach w zależności od nasiąkliwości podłoża i następnie prowadzonych prac.

  • Głęboka penetracja
  • Wzmocnienie podłoża
  • Redukcja chłonności podłoża
  • Dobra przyczepność
  • Wysoka zdolność izolacyjna (np. tworzenie bariery między podłożem gipsowym a zaprawą cementową)
  • Wydłuża czas otwarty klejów
  • Szybkoschnący
  • Zapobiega rysom skurczowym
  • Możliwość regulacji stężenia w zależności od zastosowania
Kod Pakowanie Opakowanie Kod paskowy
100254 kanister 5 kg