Pałac w Kościelcu

Zabytkowy, eklektyczny pałac w Kościelcu. Początkowo pałac był siedzibą rodu von Kreutzów. Pałac otoczony był przez dwa parki: północny i południowy, połączone ze sobą żelaznym, ażurowym mostem nad przechodzącą między nimi drogą i tworzące razem ponad 20- hektarowy park krajobrazowy. Pałac na zbliżonym do prostokąta rzucie, murowany jest z cegły i skierowany na zachód. Od strony głównego podjazdu budynek zwieńczony jest hełmem kopułowym. W elewacji od strony południowej obecny jest półkolisty ryzalit, otoczony partią tarasu, a ponad pierwszym piętrem przechodzący w ażurową, zwieńczoną kopułą i iglicą wieżę. Od strony wschodniej na elewacji obecne są dwa prostokątne ryzality, spięte tarasami. Budynek został wpisany do rejestru zabytków 16 września 1968 roku, a od 2017 roku jest siedzibą Liceum Sztuk Plastycznych.